Powlenni wedi'u turnio â llaw

Oherwydd niferoedd y sycamorwydd o amgylch dyffrynoedd Gorllewin Cymru, 'roedd turnio coed yn arferiad pwysig a phoblogaidd. Arweiniodd hyn tuag at ddiwydiant a oedd yn ffynnu, ac ymhen hir a hwyr, 'roedd Dyffryn Teifi, ac yn fwy penodol pentref Abercuch, yn enwog ledled y byd am ei grefft a'i chynhyrchiad â coed. Yr elfennau mwyaf pwysig o'r diwydiant hyn oedd y turnio powlenni a cherfio llwyau..

Mae Blodwen wedi comisiynu casgliad o bowlenni cawl traddodiadol, llwyau, lletwadau a dysglau, oll wedi eu turnio â llaw, gan sawl saer arbennig yn yr ardal.

Mae hi'n cymryd oriau i berffeithio'r eitemau hyfryd yma. Mae'r pren yn cael ei ddewis yn ofalus, a'i gasglu yn ystod y Gaeaf i sicrhau pren gwelw, claer, heb nam na staen.

Yna, bydd y pren yn aeddfedu ac yn sych am rhwng 6 mis a blwyddyn, cyn y gellir dechrau ar y broses araf o'i durnio a'i gerfio.

Yn defnyddio troedlath neu ddurn polyn, ac yn cael ei weithredu gan droed y crefftwr, bydd y broses yn dilyn patrymlun hynafol sydd wedi ei basio ymlaen o genhedlaeth i genhedlaeth.