Hen Gwiltiau Clasurol

Mae Cwiltiau Cymreig yn eitemau gwerthfawr heddiw, ac maent yn mynd yn fwyfwy prin er bod y galw amdanynt yn uchel. Mae'r tecstilau arbennig hyn yn cynnig cipolwg ar hanes cymdeithasol a diwydiannol Cymru.

Mae Blodwen wedi mynd ati'n ofalus i gasglu cwiltiau prin, oll wedi'u gwneud â llaw, sydd â phatrymau unigryw sydd i gyd yn nodweddiadol Gymreig, yn dyddio o'r 18ed a'r 19eg ganrif.
Roedd gan bob cartref ei 'gwilt gorau' a fyddai'n cael ei ddefnyddio gan ymwelwyr neu pan fyddai'r meddyg yn galw draw pan roedd rhywun yn sâl.

Yn draddodiadol, byddai cwiltwyr yn sefyll wrth fframiau petryal pren gan ymestyn y defnydd drostynt. Byddai dyluniad sylfaenol cwilt Cymreig yn debygol o gynnwys un medaliwn mawr yn y canol wedi'i amgylchynu gan un neu ragor o forderi. Roedd amrywiaeth o fotiffau, yn dangos eitemau cyffredin o'r cartref, gan gynnwys sêr, calonnau, gellyg, dail a blodau yn ogystal â gwyntyllau a chylchoedd oedd, yn nodweddiadol o'r cwilt Cymreig.